Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
w PHU MAREX

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU MAREX z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kolejowej 3 zwany dalej
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Chorzów ul. Kolejowa 3 lub adresem e-mail: iodo@phumarex.com.pl,
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach świadczonych przez naszą firmę usług.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • Kupna sprzedaży usług i lub towarów,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i e,
 • oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności gospodarczej

 

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez MAREX następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy systemy informatyczne, ubezpieczycielom, firmom realizującym rozliczenie czasu pracy.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.

 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa  prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa  dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.

 

 

                                                                                                                                PHU MAREX